Fr / De / Cz / Pl
It / Es
Strategia międzynarodowa i organizacja firmy

W ramach międzynarodowego projektu, strategii eksportowej należy dostosować silne i przemysłowe mocne strony firmy. Ściśle współpracujemy z naszymi klientami, aby zdefiniować najlepszą organizację, która działa dobrze zarówno dla klientów krajowych, jak i międzynarodowych. Należy zidentyfikować mocne strony, które już istnieją w firmie, a partnerów istotnych dla firmy należy ocenić i wybrać za pomocą metod.

W pierwszym kroku wyjaśniamy punkt wyjścia i cel tej internacjonalizacji. Pracujemy nad tym z naszą siecią i naszym doświadczeniem w branży. W konsekwencji do refleksji zostaje wprowadzony wymiar kulturowy i językowy:

- w firmie
       identyfikacja interfejsów już dostępnych za granicą
       identyfikacja dostosowań potrzebnych do międzynarodowego wzrostu
       przegląd procedur i przepisów
- partnerzy
       szukaj nowych możliwych partnerów
       projekt struktur do wdrożenia z tymi partnerami
- zarządzanie projektami
- raport końcowy

Po tych pierwszych kamieniach milowych pojawiają się kolejne kroki, te reprezentują najważniejsze kamienie milowe i należy je wykonać w zależności od rodzaju branży i celów. Chętnie omówimy to dalej w pierwszej poufnej rozmowie."Dostosuj swoje zasoby techniczne i ludzkie do nowej strategii"